Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för advokatfiskals biträde vid en hovrätts avdelning för brottmål, till exempel kriminalexpeditionen under perioden 1809–1911.

Finsk beskrivning

varakanneviskaali, apulaiskanneviskaali

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1880, 1897, 1910, 1911 .

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 256.

Wollstén, Ambrosius (red.) , Suuri lakikielen sanakirja. Suomi-ruotsi-suomi , Espoo: Plataani 2003 , 749.

Andra språk

Inga termer på andra språk