Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underfogde, biträdande befäl. Titeln förekom på Åbo slott 1338. Den antyder förekomsten av en viss rangskillnad men terminologin vid denna tid var vacklande.

Finsk beskrivning

apulaisvouti, alivouti; Turun linnassa vuonna 1338 käytössä ollut titteli

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk