Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ordslut på -valta kan antyda en eventuell hednisk titel på hövding hos tavaster och karelare. År 1337 omnämndes Valit Karjalainen som hövitsman på Kexholms slott.

Finsk beskrivning

muinainen johtajan nimitys hämäläisillä ja karjalaisilla

Källor

Inga källor