Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattedistrikt i Ladogakarelen. Benämningen är sällsynt, vanligen används pogost som indelades i perevarer.

Finsk beskrivning

veropiiri Laatokan Karjalassa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIII: 356ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk