Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De hemman som fanns i byn, då skattesystemet som hade kroktal som skatteenhet infördes, tidigast före 1290-talet, nämnd i källorna 1334.

Finsk beskrivning

alkutila

Kylän tila, joka oli olemassa jo koukkuveroa käyttöön otettaessa.

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 61.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 68.

Andra språk

Inga termer på andra språk