Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Husrum och matvaror in natura, och (en liten) penninglön.

Finsk beskrivning

muona- ja rahapalkka

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 331.