Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kanoniskt uppdrag. Biskopen hade fullmakt att förkunna den kristna läran, och i fall han inte ansåg sig kunna det hade han rätt att ge behöriga personer uppdraget.

Finsk beskrivning

kanoninen tehtävä

piispan oikeus julistaa kristillistä oppia

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 617.