Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Grad av skattefrihet på frälsejord. Allmänt frälse omfattade den frälsejord som uppkommit efter de vanliga frälsereglerna. Den var befriad från jordeboksränta och från 1644 från större delen av de pålagor som tillkommit i slutet av 1500-talet och i början av 1600-talet och som bildade den fasta mantalsräntan. Allmänt frälse skulle av mantalsräntan endast utgöra boskaps- och skjutsfärdspenningar, en del av konungshästarna samt hälften av besvär som inkvartering, kungs- och kronoskjuts.

Finsk beskrivning

yleinen rälssimaa

Verovapauden aste rälssimaalla. Yleinen rälssimaa käsitti rälssimaan, joka oli saatu tavanomaisten rälssisäädösten mukaisesti. Se oli vapautettu maakirjaverosta sekä vuodesta 1644 suuresta osasta rasituksia, jotka olivat tulleet voimaan 1500- ja 1600-luvuilla ja joista muodostui manttaalivero.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 10.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 196.

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Inga termer på andra språk