Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameral benämning på ett frälsehemman där både äganderätten och räntan tillhörde frälserättsinnehavaren.

Finsk beskrivning

puhdas rälssitila

Rälssitila, jossa sekä omistus- että verotusoikeus oli rälssimiehen hallussa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 10.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 575. http://runeberg.org/lantuppsl/