Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Frälsefogde.

Finsk beskrivning

rälssitarkastaja

Rälssivouti.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

frälseinspektör