Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Återstod, lämning, rest; vad någon resterar med i fråga om betalning av skatt eller annan avgift, till exempel hyra. Restantier infördes i en restlängd. Kammarkollegiums instruktion stadgade 1723 (efter oredan under stora nordiska kriget) att restantier äldre än tre år inte fick indrivas. Kronofogden ”ådrog sig balans” och blev skyldig att ersätta oindrivna skatter, en skyldighet som därefter blev allmän i all skatteindrivning.

Finsk beskrivning

verorästi, jäännösmaksu, rästimaksu

Jollekin veron tai muun suoritettavan maksun jälkeen vielä jääneet maksusuoritettavat, velkojan näkökulmasta saatavat. Kamarikollegio sääti vuonna 1723 ohjeen, jonka mukaan kolme vuotta vanhempia rästejä ei saanut enää periä, vaan niistä vastasi veroperinnästä vastannut kruununvouti itse.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 501 .

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 220.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 127.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 86.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska rästi, verorästit

Synonymer

rest
restantier