Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över skattskyldiga i ett härad vilkas egendom hade förpantats för skatteuppbörd. Före 1779 noterades pantsättningen i den vanliga restlängden.

Finsk beskrivning

panttiluettelo*

Luettelo niistä verovelvollisista kihlakunnan alueella, joiden omaisuutta oli pantattu veronkantoa varten. Ennen vuotta 1779 pantiksi asettaminen kirjattiin tavalliseen verorästiluetteloon.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , III: 904.