Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Före 1650-talet i förordningar och brev förekommande benämning på statsanställd i underordnad ställning, kronotjänare.

Finsk beskrivning

kruunun palvelija

Ennen vuotta 1650 yleinen asetuksissa ja kirjeissä esiintyvä alemman virkamiehen allekirjoitus.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal

1500–1650-tal

Synonymer

Wåre och Cronones Tienare

Se vidare