Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan mitten av 1600-talet tjänare i allmänhet, både statsanställda och privata. Från 1700-talet till 1900-talet officiell kollektiv beteckning för statsanställda i underordnad ställning. I Ryssland betecknades som betjänte statsanställda vilkas tjänster och befattningar inte fanns i rangtabellen men även lägre tjänstemän vilkas tjänster var upptagna i rangtabellen.

Finsk beskrivning

palvelusmiehet, virkalijat, apulaiset, palveluskunta

alempi virkamieskunta (1700–1900)

Källor

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 84.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 241.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/