Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kollektivbenämning på de till Husgerådskammaren hörande lägre tjänstemännen under 1700-talet. Till denna grupp räknades i hovstaten 1729 husgerådsmästaren, husgerådsskrivaren, husgerådsskräddaren, tältmästaren och husgerårdskammarens kamrerare.

Finsk beskrivning

Talousesinekamarin palveluskunta

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 154.

Terner, Margaretha , Kuninkaallinen hovi – Kungliga hovet (ordlista) . http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/suomi-finska/ruotsalais-suomalaiset-sanastot/sanastot/2014-01-13-kuninkaallinen-hovi.html

Andra språk

Inga termer på andra språk