Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på husgerådsförvaltaren i Kungliga husgerådskammaren under förra delen av 1600-talet.

Finsk beskrivning

talouskamarinhoitaja

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/