Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid hallrätt som biträdde hallmästaren i övervaktningen av de fabriker och hantverkare som inte lydde under skråordningen.

Finsk beskrivning

hallioikeuden virkailija*, hallioikeuden apulainen*

tehtaiden ja käsityöläisten valvonnassa avustanut virkamies

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 145 (hallrätt) .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/