Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre tjänsteman i bevakningsuppgifter vid hallrätt eller en hallrätts packhus. Hallbetjänten var underordnad hallmästaren.

Finsk beskrivning

hallipalvelija*

hallioikeuden virkailija; Hallimestarin alaisena hallioikeudessa tai hallioikeuden pakkahuoneella työskennellyt virkailija.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 210.

Modée, Reinhold Gustaf , Utdrag ur alla ifrån 1718 års slut till 1794 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens Styrsel samt Inwärtes Hushållning och Författningar i gemen, jämwäl ock Stockholms stad i synnerhet angå I–X 1742–1829 , II: Hallordningen 21.5.1739: 1495–1501.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden

1700-tal
1800-tal

1739–1859
(1846 i Sverige)