Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i hallrätt åtminstone under 1600-talet, kallades tidvis hallsnickare.

Finsk beskrivning

halli- ja manufaktuuripuuseppä*, hallinikkari*

Hallioikeuden virkamies 1600-luvulla.

Källor

Tidigmoderna konkurser. Stockholms magistrat och rådhusrätt 1687–1849 (databas) , Stockholms stadsarkiv och Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet . http://www.tidigmodernakonkurser.se/

Andra språk

Inga termer på andra språk