Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsman i hallrätt som hade i uppgift att vidta åtgärder mot för höga priser på hantverksarbeten.

Finsk beskrivning

teollisuus- ja käsityöviskaali*

hallioikeuden virkamies, joka valvoi teollisuuslaitosten ja käsityöläisten tuotteiden hintatasoa

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/