Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av hallrätt utnämnd notarie som ansvarade för protokollföringen och annan dokumentation vid hallrätt.

Finsk beskrivning

hallioikeuden notaari

Källor

Modée, Reinhold Gustaf , Utdrag ur alla ifrån 1718 års slut till 1794 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens Styrsel samt Inwärtes Hushållning och Författningar i gemen, jämwäl ock Stockholms stad i synnerhet angå I–X 1742–1829 , II: Hallordningen 21.5.1739: 1495–1501.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden

1700-tal
1800-tal

1722–1859
(1846 i Sverige)

Synonymer

hallnotarie