Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Biografiskt lexikon för Finland, elektronisk utgåva , Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2014 . http://www.blf.fi


H

Kommission för granskning av förslaget till kodifikation av Finlands grundlagar 1890. Efter greve Feodor Logginovitsh Heiden, generalguvernör över Finland 1881-1894.