Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läroanstalt för utbildning av konsulenter i småbrukshushållning, vilken verkade under Lantbruksstyrelsens tillsyn.

Finsk beskrivning

pienviljelyskonsulentti-instituutti*

Källor

Oker-Blom, Hjalmar , Finlands lantbruksförvaltning , 212 , Helsingfors: 1932 , 35.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , reg. 1920–1930: 152 .