Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Småbrukare. Benämningen används i karelska skattelängder från början av 1500-talet.

Finsk beskrivning

pienviljelijä

nimitys käytössä Karjalan veroluetteloissa 1500-luvun alusta lähtien

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 .