Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läroanstalt eller ambulerande skola med undervisning i skötsel av hornboskap. Utbildningen kunde vara teoretisk, praktisk eller praktisk-teoretisk. Den första utbildningen för kreaturskötare inleddes 1869 i en deje- och koskötareskola där man också utbildade mejeripersonal. Från 1893 bildades särskilda kreaturskötarskolor. Kreaturskötarskolorna verkade under Lantbruksstyrelsens tillsyn.

Finsk beskrivning

karjanhoitokoulu

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 798. http://runeberg.org/lantuppsl/

Oker-Blom, Hjalmar , Finlands lantbruksförvaltning , 212 , Helsingfors: 1932 , 42–45.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 194 .

Andra språk

Dåtida finska karjanhoitajakoulu

Synonymer

ambulerande kreaturskötarskola
koskötareskola
kreatursskötareskola
praktiskteoretisk kreaturskötarskola
teoretisk kreaturskötarskola