Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsman med uppgift att uppbära stadgeskatten för ålfiskerierna under slottet samt att leda det fiske som slottsfolket själv bedrev. En ålfogde är belagd i Tavastehus 1542.

Finsk beskrivning

ankeriasvouti*

kruunun virkamies, joka vastasi ankeriaskalastamoiden verotuksesta sekä linnan kalastuksesta

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 461.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare