Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medeltida skatteform som innebar att en grupp bönder i exempelvis en socken eller ett härad kollektivt utgjorde en viss avgift, ofta fastställd i en viss vara. Också tiondet kunde betalas som stadgeskatt. Skatteformen innebar att kronan inte kontrollerade de enskilda hemmanens prestationsförmåga.

Finsk beskrivning

sääntönäisvero

Keskiaikainen veromuoto, jossa joukko talonpoikia esimerkiksi pitäjässä tai kihlakunnassa yhdessä suorittivat tietyn, usein tavarassa maksettavan veron. Veromuodon erityispiirre oli, ettei kruunu kontrolloinut yksittäisten tilojen kantokykyä.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 703f.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska sääntönäisvero

Synonymer

samgäld
sämjoskatt