Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bestämmelser som utfärdats av ett domkapitel.

Finsk beskrivning

tuomiokapitulin säännökset

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk