Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Norden ofta benämning på inhemska världsliga stadgar under medeltiden.

Finsk beskrivning

valtiovallan säännökset

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 54.

Andra språk

Inga termer på andra språk