Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stiftelseurkund för fideikommiss, fastställdes fram till 1810 av Kgl. Maj:t, under autonoma tiden fram till 1830 av kejsaren. Avsikten var att hindra avyttring eller pantsättning av till exempel slott eller gods.

Finsk beskrivning

sääntöperintökirja

Sääntöperinnön määrittelevä asiakirja, jonka vahvisti vuoteen 1810 asti Kuninkaallinen majesteetti, sen jälkeen vuoteen 1830 asti keisari. Asiakirjan tarkoituksena oli estää linnan, kartanon tai muun omaisuuden jakaminen tai panttaus.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 52.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 157. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska fideikomissikirja, sääntöperintökirja