Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Extraordinarie skatt i natura som utkrävdes för arméns eller flottans underhåll.

Finsk beskrivning

muonavero*

armeijan tai laivaston tarpeisiin kerätty ja luonnontuotteina maksettu ylimääräinen vero

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 499.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk