Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under stora ofreden foderskatt som av de ryska ockupationsmyndigheterna uttogs enligt mantal för underhållet av militärens hästar.

Finsk beskrivning

rehuvero

Isonvihan aikaan kerätty pakkovero venäläisten hevosten ruokkimiseksi.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 633 (furage).

Kuvaja, Christer , Försörjning av en ockupationsarmé : den ryska arméns underhållssystem i Finland 1713-1721 , Åbo: Åbo Akademi 1999 , 216.

Lindeqvist, K.O. , Isonvihan aika Suomessa , Porvoo: W. Söderström 1919 , 502-503.

Luukko, Armas , Vaasan historia 1, 1606–1721 , Vaasa: Vaasan kaupunki 1971 , 765.

Andra språk

Dåtida finska muonavero