Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som mot avgift köpte in sig i en barmhärtighetsinstitution. Systemet förekom under medeltiden när kyrkan och klostren ofta inrättade institutioner för sjuk- och åldringsvård.

Finsk beskrivning

rahalla paikan armeliaisuuslaitoksesta ostanut henkilö

Järjesstelmä toimi keskiajalla, jolloin kirkko ja luostarit vastasivat usein myös sairaan- ja vanhustenhoidosta.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 205.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 205.

Andra språk

Inga termer på andra språk