Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bokförande tjänsteman vid ett militärt proviantförråd eller ett kronomagasin eller vid den avdelning av ett truppförband eller en fartygsbesättning som hade hand om livsmedelsförsörjningen.

Finsk beskrivning

elintarvikekirjuri*, muonakirjuri*

armeijan elintarvikevaraston kirjuri

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk