Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ingick i 1665 års system för vägning av livsmedel. Viktualievikt blev huvudvikt i det svenska riket 1739. Den gällde för vägning av alla varor förutom de metaller som i städernas våghus skulle ut- och invägas på annat sätt.

Finsk beskrivning

ruokatavarapainojärjestelmä, viktuaalipainojärjestelmä

Ruotsin valtakunnan elintarvikkeiden painoyksikköjärjestelmä vuodesta 1739.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 447.

Andra språk

Dåtida finska ruokatavarapaino