Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mått för att mäta och beräkna de räntor som utgick i persedlar.Lod var en måttenhet inom huvudvikten viktualievikt som fastslogs 1739. Enligt det äldre svenska måttsystemet motsvarade ett lod 4 quintin och 32 lod ett skålpund.

Finsk beskrivning

luoti

Vanha painomitta, jota käytettiin veroparseleiden mittaamiseen ja joka vahvistettiin vuonna 1739. Vanhemman ruotsalaisen mittajärjestelmän mukaisesti yksi luoti vastasi neljää kvintiiniä ja 32 luotiayhtä naulaa.

Källor

Inga källor