Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mått för att mäta och beräkna de räntor som utgick i persedlar,måttenhet inom huvudvikten viktualie vikt som fastslogs 1739. 4 quintin motsvarade ett lod, en quintin 69 ½ äss.

Finsk beskrivning

kvintiini

Vanha painomittayksikkö veroparseleiden mittaamista varten, vahvistettiin vuonna 1739. 4 kvintiiniä vastasi yhtä luotia ja yksi kvintiini 69 ½ assia.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk