Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mått för att mäta och beräkna de räntor som utgick i persedlar, måttenhet inom huvudvikten viktualie vikt som fastslogs 1739. Enligt det äldre svenska måttsystemet motsvarade 20 skålpund ett lispund, 20 lispund ett skeppspund, ett skeppspund 400 skålpund. Ett skålpund motsvarade 32 lod, ett lod 4 quintin, en quintin 69 ½ äss, varvid på ett skålpund gick 8 848 äss.

Finsk beskrivning

naula

Vanha painomitta, jota käytettiin veroparseleiden mittaamiseen ja joka vahvistettiin vuonna 1739. vanhemman ruotsalaisen mittajärjestelmän mukaisesti 20 naulaa oli yksi leiviskä, 20 leiviskää kippunta ja yksi kippunta 400 naulaa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk