Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Livsmedel. Termen användes bl.a. om den julstek och andra (säsongsbundna) livsmedel som prästerna enligt urgammal sedvana skaffade sig genom att resa omkring i socknen. De förbjöds 1727. Persedlarna vägdes med en särskild livsmedelsvikt: viktualievikt.

Finsk beskrivning

viktuaalitavarat (papiston etuihin kuuluvat)*, elintarviketuotteet*

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , IV (1863): I: § 118: 167 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 402.

Andra språk

Dåtida finska ruokatavarat

Tid

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1600–1800-tal

Synonymer

viktualier