Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stämpel med vilken mätredskap, mått och vikter stämplades efter att de godkänts vid justeringen.

Finsk beskrivning

vakausleima, tarkastuleima

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1063.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk