Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommission som 1886–1892 lydde under Överstyrelsen för lantmäteriet och som förberedde inrättandet av Justeringsverket, justeringsdistrikten och utnämningen av justerare. Justeringskommissionen övervakade också införandet av det metriska mått- och viktsystemet i Finland. Justeringskommissionen bestod av överdirektören för lantmäteriet och en justeringsinspektör, samt en konsultativ ledamot med rösträtt enbart i frågor rörande justeringsredskap, utlåtanden och föreskrifter. Justeringskommissionen verkar även ha funnits i någon form åtminstone åren före 1922, då Justeringsverket drogs in och överfördes till Lantmäteristyrelsens Justeringsbyrå.

Finsk beskrivning

vakauskomissio

Komissio, joka toimi vuosina 1886–1892 Maanmittauksen ylihallituksen alaisena ja teki valmisteluja vakauslaitoksen perustamiseksi, vakauspiirien luomiseksi sekä vakaajien nimittämiseksi. Vakauskomissio valvoi myös metrijärjestelmän käyttöönottoa Suomessa.

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. II. Ursprungliga författningar , 15/1902.

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 160–161.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 176.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 130.

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 27.