Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handelstvång som bestod i skyldigheten att underordna sig de inskränkningar i rätten att bedriva utrikeshandel som tillkom som en följd av inrättandet av stapelstäder.

Finsk beskrivning

tapulipakko

Källor

Smith, William , Studier i Svensk Tulladministration. Första delen: Från äldsta tid till omkring 1718 , 3 , Stockholm: 1950 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/