Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av stapelstad anställd skrivare som bokförde den tilläggsavgift till tullbeloppet på import- och exportvaror som var alla stapelstäder förbehållen som inkomst.

Finsk beskrivning

satamatullikirjuri, tuulaakikirjuri

Tapulikaupungin palkkaama kirjuri, joka ylläpiti kirjanpitoa tapulikaupungeille kuuluvan, tuonti- ja vientitavaroista maksettavan lisäsatamatullin eli tuulaakin perinnästä.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 160.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , VI: 30 (tullikirjuri).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk