Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Grundenheten i hundare. Varje hundare bestod av 96 tolfter. Tolftnamnet är belagt i alla de uppländska folklanden och är i alla fall namnet på en socken. De vanliga sockenkyrkorna kallades tolftkyrkor.

Finsk beskrivning

toltti; 12 kappaletta käsittävä mittayksikkö

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk