Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sockenkyrka i de uppländska folklanden.

Finsk beskrivning

pitäjänkirkko*

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VII: 75f.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare