Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Viktsystem som användes vid probering av metaller, möjliggjorde stor noggrannhet vid viktbestämningen.

Finsk beskrivning

koepainojärjestelmä; painojärjestelmä, jota käytettiin metallien probeeraukseen eli metallipitoisuuden testaamiseen

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk