Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Arbetare vid statens myntverk.

Finsk beskrivning

rahapajan työläinen

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk