Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Åtgärd genom vilken undersåtarna tvingas byta ut de mynt som är i omlopp mot nypräglade, eventuellt samma belopp i sämre mynt. Myntindragning i Sverige har antytts i brev från 1300-talet.

Finsk beskrivning

rahatyypin vaihtaminen uuteen

Toimenpide, jolla alamaiset pakotetaan vaihtamaan käytössä olevat rahat uudempiin painoksiin, jotka voivat mahdollisesti olla todelliselta valuutta-arvoltaan huonompia.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XII: 56f.

Andra språk

Inga termer på andra språk