Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Des Reichs Schweden Stadt-Recht. Welches auf des Großmächtigen Hochgebornen Fürsten und Herrn Gustav Adolphs, der Schweden etc. König etc. Ausgegangenen Befehl Anno 1618 gedruckt 1709 .


S

Med stadslagen avsågs Magnus Erikssons stadslag som gällde i städerna i delar av Gamla Finland som Sverige avträtt 1721, men som senare till vissa delar ersattes av 1734 års lag. Stadslagen ingick i beteckningen gamla lagen, som började användas i Gamla Finland 1742.