Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den lag som 1734 antogs för svenska riket, och som till skillnad från de gamla lagarna (landskapslagarna, landslagen, stadslagen) gällde för hela riket. Lagen trädde i kraft den 1 september 1736.

Finsk beskrivning

Vuoden 1734 laki

Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki

Källor

Akiander, Matthias , Om donationerne i Wiborgs län. Historisk utredning om deras uppkomst och natur samt öfriga förhållanden under ryska tiden 1864 , 82.

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 13.

Granfelt, O. Hj. , Rättsskipningen i Gamla Finland under ryska tiden (1721–1811). I: Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 1931 , 309.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii (Sobranie pervoe 1649–1825) I–XLVI 1828–1830 , 14842, 16077.

Andra språk

Tyska das neue Gesetz, des Schwedischen Reiches Gesetz
Ryska novoje uloženie, novoe švedskoe uloženie, švedskoe uloženie, kodeks Fridricianov

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1736–1809 (Finland)

Synonymer

allmänna lagen
codex Fridericiani